ปารีส

ฝรั่งเศสจะเชิญผู้ชม 222,000 คนร่วมชมพิธีเปิดปารีส โอลิมปิก 2024

ปารีส 6 มี.ค. – กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสกล่าววานนี้ว่า คณะผู้จัดการแช่งขันโอลิมปิกที่กรุงปารีส หรือ ปารีส โอลิมปิก 2024 จะแจกบัตรเชิญฟรีให้กับผู้ชม 222,000 คน ที่ได้รับการเลือกสรรจากเจ้าหน้าที่แล้ว เพื่อเข้าชมพิธีเปิดการแช่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้

เมืองต่าง ๆ และหน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดปารีส โอลิมปิก แต่ละแห่งจะได้รับโควต้าจำนวนแขกที่จะเชิญเพื่อร่วมพิธีสำคัญนี้ ผู้ที่ได้รับเชิญจะผ่านกระบวนการคัดกรองด้านความมั่นคงปลอดภัย ที่หน่วยงานข่าวกรองจะเป็นผู้รับผิดชอบก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดที่จะจัดขึ้นที่พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำแซนในวันที่ 26 กรกฎาคม นอกจากผู้ได้รับเชิญ 222,000 ที่จะเข้าชมฟรีแล้ว ยังมีผู้ชมที่เสียเงินค่าบัตรชมพิธีเปิดอีก 104,000 คน ทำให้จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมดอยู่ที่ 326,000 คน ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งของแผนเดิมที่จะจัดให้มีผู้ชม 600,000 คน กระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับลดจำนวนผู้ชมทั้งหมดลงอีก หากมีความจำเป็น.-813.-สำนักข่าวไทย